Daily Archives: 29 de diciembre de 2022

Protocolo Seguro Deportivo Xogade 2022_ Actualizado

Se informa que a partir de hoy (29/12/2022) existe un cambio de compañia aseguradora, Por ello se publica un nuevo protocolo de actuación e inforgrafía:

Protocolo de actuación actualizado.

Inforgrafia actualizada.

Resumen cambio.