Monthly Archives: Decembro 2022

Protocolo Seguro Deportivo Xogade 2022_ Actualizado

Informase que a partir de hoxe (29/12/2022) existe un cambio de compañia aseguradora, Por elo publicase un novo protocolo de actuación e infografía:

Protocolo de actuación actualizado.

Infografia actualizada.

Resumen cambio.

Xefega

Informase que o programa Xefega nos vindeiros días estará fora de servicio, estamos a preparar a tempada 2023.

Se algún Club quere federar algún xogador, pregase  que se poñan en contacto coa Federación no  e-mail fegaxa@fegaxa.org.

Disculpen as molestias.

Circular Feda 33/2022: Calendario Provisional 2023

A Federación Española de Ajedrez pubrica na súa circular 33/2022 o Calendario Provisional 2023, no seguinte enlace.

As datas das competicións estatales indican días de xogo, inicio e final.
As das competicións internacionales os días de salida e regreso.

¡¡¡Felices Festas!!!

Subvencións PR949A – Equipamento deportivo 2022

Hoxe publicouse no DOG a Resolución coa listaxe de beneficiarios das subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos (PR949A-2022-2ª convocatoria).

A partir do martes 20/12/2022 as entidades beneficarias deberán:

Paso 1º) SOLICITAR o anticipo de pagamento -anexo VI- (tanto si xa se pagou o material ou non).

AVISO: a pesar de solicitar este anticipo, non se poderá cobrar antes do 26.12.2022 polo que as entidades que aínda non compraran o material non poderá utilizalo para pagar o equipamento adquirido (pero é preciso que se solicite para poder cobrar antes do peche do  exercicio económico).

Paso 2º) Con data límite o luns 26.12.2022, deberanse presentar os anexos VII, VIII e IX, xunto cas facturas e xustificante bancario do pagamento.

O equipamento deberá adquirirse e pagarse entre o 01.01.2022 e o 26.12.2022, sen excepcións.

NOTA: Os pasos 1º e 2º pódense facer ao mesmo tempo ou en días separados (as entidades que non teñan aínda comprado o material, que soliciten primeiro o anticipo -anexo VI- e logo da compra que presenten o resto de documentación xustificativa -anexos VII, VIII, IX, facturas e xustificantes bancarios- (con data límite o 26.12.2022); as entidades que xa teñan pagado o equipamento poden xa presentar o mesmo día o anexo VI co resto de anexos xunto coas facturas e xustificantes bancarios do pagamento (tamén con data límite o 26.12.2022).

As entidades que non poidan afrontar o  pago do material na data límite deberán presentar a RENUNCIA.